COVID-19

Corona vírus

COVID-19 | MUDr. Stanislava Hargašová | 9. marca 2020

Čítaj pozorne !!!! Dôležité!!!! Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny? Ako zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19? oznámte informáciu o svojej pozitivite Vášmu všeobecnému lekárovi (v prípade detí všeobecnému lekárovi pre deti a dorast). oznámte informáciu o svojej pozitivite všetkým osobám, s ktorými ste boli v *úzkom kontakte a to v období 2 dni pred […]