Chod ambulancie

Ambulancia pre choré deti je otvorená denne.

Náplň práce pediatra zahŕňa liečebnú a preventívnu starostlivosť. Teda vyšetrujeme a liečime choré deti a vyšetrujeme a sledujeme zdravé deti. V Seneckom okrese ostalo pracovať ešte 14 pediatrov a chýba ďalších 11 na pokrytie MINIMÁLNEJ siete detských lekárov pre daný okres garantovanej zákonom.

Polovica ambulantných hodín pediatra je vyhradená na liečbu chorých detí a polovica na vyšetrenie zdravých detí, hodnotenie výsledkov vyšetrení, spracovávanie administratívy ako kúpeľné návrhy či návrhy pre sociálnu poisťovňu, očkovania a pod. Ordinačné hodiny NIE sú celé určené len pre choré deti a ich jednotlivé časové rozvrhnutie si určuje LEKÁR podľa požiadavky zákona.

Akútne choré dieťa je vyšetrované v ambulancii v určenom čase pre choré deti. S akútne chorým dieťaťom je potrebné prísť do ambulancie medzi 8:00 až 10:00 ( v utorok od 12:00 do 14:00) – tak stihneme dovyšetrovať dieťa ak je potrebné aj laboratórne vyšetrenie napr.moču, alebo RTG. Neskôr prichádzajúci pacient sa nemusí stihnúť vyšetriť. Počet pacientov, ktorých je schopný lekár vyšetriť za deň je limitovaný. Na jedno vyšetrenie dieťaťa je zákonom odporučených 20min, to je cca 3deti za hodinu, teda zhruba 24 (!) detí za celý ambulantný deň (aj choré aj preventívne vyšetrované). Aj keď choré dieťa stíhame vybaviť rýchlejšie, nie je možné pri súčasnom vedení zdravotnej dokumentácie podmieňovanej zákonom vyšetrenie urobiť rýchlejšie ako za 7-8min. V ideálnom prípade, keď nie je potrebné žiadne laborat. vyšetrenie a dieťa spolupracuje, fyzicky vybavíme za hodinu cca 7- 8 chorých detí, teda za deň max 30-35. Počty ako 60-80-100 sa dajú robiť krátkodobo, 2 – 3 týždne, nie mesiace či roky. Ide to na úkor kvality zdravotnej starostlivosti a vyčerpáva to personál ambulancie. Ten personál, ktorý tu ešte ostal pracovať aj za situácie, za ktorú absolútne nenesie zodpovednosť.

Zo zákona deti do 18 rokov na vyšetrenie chodia vždy v sprievode zákonného zástupcu.

Ak má dieťa príznaky respiračného ochorenia (deti do 2 rokov prejavy z tráviaceho traktu) je vhodné urobiť Ag test na Covid, stále je ho viac než dosť a hlavne u navrátilcov z dovoleniek či táborov. Kto je pozitívny napíše mail s celým menom dieťaťa, dátumom narodenia a dátumom vykonania testu. Popíšete príznaky a liečbu si pozriete na našej stránke čo robiť, liečbu jednotlivých príznakov pri vírusovom ochorení. Pokiaľ nebude stačiť domáca liečba, potom je čas nás kontaktovať znova.

Telemedicína je ukončená k 1.2.2023. Ambulancia nezamestnáva sekretárku, ktorá by mohla pravidelne odpovedať na všetky telefonáty. Sestra má prioritne v náplni práce pomáhať lekárovi s pacientami prítomnými v ambulancii. Čim viac pacientov za deň príde, tým viac práce má. Jedna sestra asistuje lekárovi, druhá rieši administratívu, objednáva pacientov na prevencie, vybavuje rodičov, ktorí si prišli pre radu, zabezpečuje plánované odbery či objednané očkovania v druhej časti ambulancie. Na telefonáty prichádzajúce od pacientov odpovedá len ak jej na to ostane priestor. Každý môže prísť do ambulancie vybaviť, čo potrebuje.

Na mail lekárovi píšu pacienti po dohode (kontroly stavu už vyšetrených detí, covid pozitívny a pod.), sestre píšete ohľadom receptov, termínov na očkovania či prevencie a ohľadom administratívy. SMS píšu LEN pacienti, s ktorými sme na kontrole stavu touto cestou vopred dohodnutý. Inak sms neposielajte, nie je priestor ich čítať a odpisovať.

E – recept na žiadosť pacienta : podrobnosti viď. v časti E-recept. Pravidelne užívané lieky indikované špecialistami ako na alergiu alebo epilepsiu prioritne žiadate predpísať svojho imunolergológa či neurológa. Rovnako aj špecializované potraviny od GEA či plienky. Je to v ich kompetencii a ich zákonná povinnosť aby ich pacient mal svoju liečbu včas. Majú možnosť opakovaného receptu, treba si ho žiadať. Pediater je len plán B, ak by špecialista bol dlhodobo chorý alebo zrušil svoju činnosť.

Potvrdenia o zdravotnom stave pre potreby ZŠ, MŠ, VŠ táborov, športových klubov… denne len v čase určenom pre administratívu (čas je rovnaký ako pre akútne choré deti, vtedy je na to pridelená sestra). Pri ich vydávaní sa riadime platným zákonom, nie želaniami školy či škôlky.

Potvrdenia o zdravotnom stave s potrebou vyšetrenia: Vodičský preukaz, Potravinársky preukaz – LEN na objednanie, pošlite mail na sestra@miliped.sk

Objednanie sa na očkovanie, plánovaný alebo kontrolný odber, predoperačné vyšetrenie ...- pošlite mail na sestra@miliped.sk

Deti do 2 rokov sa môžu prejavovať viac príznakmi z tráviaceho traktu ako vracanie a hnačka. Tam ide diéta bez mlieka, mäsa a kakaa, dať probiotiká a dostatok tekutín.

Pri realizovaní antigénového testu treba vytreť hrdlo a potom nos, vyššia záchytnosť vírusu týmto spôsobom a niekoľko krát počas príznakov ( teda nielen v prvý deň ale aj medzi 3. a 5. dňom).

  

Aktuálne oznamy sledujte aj na FB Ambulancia Miliped

Aktuálne oznamy o neprítomnosti sledujte aj na stránke e-vuc.sk

Zdravotný obvod MUDr. Stanislava Hargašová ku dňu 1.1. 2019

Obce:

Ulice mesta Senec:  

 • Hviezdoslavova
 • J. Murgaša
 • Ľudovíta Fullu
 • Morušová
 • Nitrianska
 • Novomestského
 • Pezinská
 • Poľná
 • Priemyselná
 • Slávičia
 • Smreková
 • Šamorínska
 • Škorcová
 • Športová
 • Ulica pri Striebornom jazere
 • Ulica pri včelárikoch
 • Ulica pri Štifte
 • Vinohradnícka
 • Zemplínska
 • Železničná

Vzhľadom na veľkosť prideleného obvodu a počet poistencov v danom obvode t. č. neprijímame nových poistencov z iného obvodu.