COVID 19 – informácie

Vzhľadom na ochorenie covid u jedného zo zamestnancov ambulancie prechádzame od 19.1. na obmedzený režim.

Neodkladné preventive s očkovaním, predoperačné vyšetrenie či kuratívu uchorých detí vykonávame naďalej.

Pri zdravotnom probleme voľte v najbližších 5-6 dňoch (do nášho PCR testu) radšej telemedicínu ak to stav dieťaťa dovoľuje, alebo rady na našej webovej stránke.

V prípade, že budú pozitívni ďalší zamestnanci, pôjde ambulancia do karantény. Sledujte web a FB.

ČO mám robiť ak je dieťa COVID pozitívne ?

 1. Ak bolo dieťa v kontakte s pozitívnou osobou

Dieťa ide do karantény najmenej na 10 dní, prihlásite ho na 5.deň na PCR test cez www.korona.gov.sk. Môže absolvovať aj Ag test v oficiálnej MOM avšak potvrdenie o prekonaní COVIDu dostane len na základe pozitívneho PCR testu (už nie Ag ani protilátky). Do liečby zatiaľ dieťaťu dáte vit C, vitD, arco defesis , imunoglukan a kalobu. Kľudový režim, dostatok tekutín a spánku. Ado pri akejkoľvek inej viróze. 

   Rodič môže požiadať o OČR – u detí do 11 rokov ak je zavretá aj trieda, žiada on line cez sociálnu poisťovňu. Ak nie je trieda zavretá, tiež požiada cez portál sociálnej poisťovne. 

2. Ak má dieťa pozitívny domáci Ag test/oficiálny Ag test z MOM, nezávisle od toho či má alebo nemá príznaky ochorenia, ide dieťa do karantény, najmenej na 10 dní. Na 5.deň ho rodič prihlási cez www.korona.gov.sk na PCR test – bez neho nebude mať potvrdenie o prekonaní ochorenia. Do liečby ide preventívna vitaminoterapia (vi’d.vyššie) a liečba príznakov ak sa objavia. Príznaky z dýchacieho traktu alebo tráviaceho traktu sa liečia v úvode bežnými voľnopredajnými liekmi. V driven väčšine chorých detí to úplne stačí. 

Liečba: Teda ak má teploty, dávate paralen  a ibuprofen, ak má suchý kašel tak stoptussin a kalciový sirup, ak má už vlhký kašel tak solmukol a bronchipret, ak má nádchu/upchatý nos tak prepláchnuť nos slanou vodou (rhinohorn konvička anebo respimer netiflow), nasivin do nosa a antihistaminiká (fenistil, aerius a pod), ak má boilesť hrdla doritricin, šalviový čaj, či iné pastilky albo sprej do hrdla podľa veku. Veľa tekutín, kľud a spánok. 

Ak je rodič očkovaný alebo po prekonaní môže požiadať o OČR u detí do 11 rokov cez sociálnu poisťovňu ak je aj trieda zavretá, ak nie je zavretá, môže požiadať nás. Ak rodič však nie je očkovaný alebo po prekonaní ide pri pozitívnom dieťati tiež do karanttény a žiada o pandemickú PN ! Tá má prednosť pred OČR a nemôžu sa čerpať obe súčasne. U starších detí ako 11 rokov rozhoduje lekár, či potrebujú celodenné ošetrenie rodiča alebo nie. Teda rodič nemá automaticky nárok na OČR napr. U 15 ročného dieťaťa s miernym priebehom COVID. 

3. Ak má dieťa pozitívny PCR test ide do karantény nezávisle na príznakoch minimálne 10 dní, liečba je rovnaká ako bola vyššie spomenutá. Pravidlá OČR tiež. 

Prihlasovanie na PCR testy je cez www.korona.gov.sk. System je dosť vyťažený, môže trvať aj niekoľko hodín či dní než termín dostanete, resp.než sa Vám podarí dieťa prihlásiť. Treba ísť však oficiálnou cestou , byť trpezlivý a on line prihlasovať. Všeobecný lekár vydáva výmenné lístky na PCR test LEN ak potrebuje on stanoviť / vylúčiť diagnózu pri komplikovanom priebehu ochorenia alebo ak dieťa ide na operáciu, termín dostane telefonicky a teda namá žiadny doklad o hodpitalizácii ku ktorej ten PCR test potrebuje a pod. Teda nevydávame VL ak ste v karanténe a nedarí sa Vám prihlásiť cez on line systém. Pravidlá sú takto nastavené aj v popisťovniach, ktoré tie testy preplácajú laboratóriám, ich nerešpektovanie z našej strany by znamenalo pre nás sankcie, prípadne by poisťovňa faktúrovala takéto vyšetrenie našej ambulancii.

Karanténa je M I N I M Á L N E 10 dní. Posledné 3 dni mą byť dieťa úpne bezpríznakové, teda bez kašľa, soplíkov či teploty. Až potom môže byť uvoľnené z karantény. Ak má nejaké príznaky (okrem straty čuchu, chuti a únavy) tak karanténa T R V Á   Ď A L E J až kým neodoznejú a po 3 dňoch už bez príznakov sa ukončí. Teda aj 14 či 21 dní, ak je to potrebné. Karanténa sa počíta od Ag oficálneho alebo PCR testu.

Príklad  1: jedno dieťa je v rodine v karanténe pre kontakt, na 5.deň má PCR test pozitívny – idú do karantény ostatní neočkovaní a neprekonaní. O ďalších 5 dní idú oni na PCR test (je to inkubačná doba, kedy sa môžu nakaziť od pozitívneho člena). Kto z nich budę mať PCR test pozitívny, má svoju karanténe najbližších minimálne 10 dní. Kto má test negatívny, je v karanténe do vtedy, kým posledný pozitívne testovaný resp.pozitívny príznakový člen neskončí svoju karanténu. Teda negatívny PCT test znamená najdlhšiu karanténu ak je niekto iný doma pozitívny.

Príklad 2.: ak je niekto v kontakte s COVID pozitívnou osoabou, ide do karantény, v rodine ostatní členovia neboli v kontakte. Na 5.deň ide na PCR test. Ak tento test je nagtívny, tak sa môže ukončiť karanténa na 7.deň ak je dieťa stále aj bez príznakov. Ak má akékoľvek príznaky a TEST je síce nagtívny, ale žiadne choré dieťa nepôjde do školy ale ostane doma sa doliečiť do úplného zdravia. Až nemá príznaky a test po kontakte má negatívny, len vtedy sa dá skrátiť karanténa a len po PCR teste. Po Ag teste sa neskracuje. 

Pozitívne domáce Ag testy hlásite hneď do školy/škôlky , riaditeľ rozhodne či bude karantény aj u ostatných.

Potvrdenie o prekonaní COVIDu od 15.11.2021 je len ON LINE formou cez www.korona.gov.sk si trema stiahnuť green pass. To bude jediné akceptované potvrdenie. Všobecní lekári už nevydávajú potvrdenie o prekonaní, len deťom, ktoré mali test pred 15.11.2021.

Všeobecní lekári pre deti a dorast vydávajú len potvrdenia o chorobe za účelom ospravedlnenia neprítomnosti v škole/resp.v škôlke tam kde je povinná primárna a predprimárna školská dochádzka. Teda po chorobe/aj Covide dávame osravedlnenie neprítomnosti školákovi ak chýbal viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní a predškolákovi ak chýbal viac ako 7 po sebe idúcich pracovných dní. Ostatné neprítomnosti v škôlke u detí, ktoré nemajú povinnú predprimárnu dochádzku DÁVAJÚ rodičia. 

Ešte raz v skratke :

Ak bolo dieťa v kontakte s covid pozit osobou – ide na 5.deň bna PCR, rodič prihláci cez www.korona.gov.sk. Ak má akékoľvek príznaky respiračného ochorenia aj bez kontaktu ide na PCR test, tiež rodič prihlási cez www.korona.gov.sk, alebo ide na Ag test do oficiálnej MOM.

Ak je PCR test na 5.deň negat a dieťa je bezpríznakové, karaténa sa môže ukončiť na 7.deň. V prípade, že bolo ako kontakt pozitívnej osoby. Ak je niekto iný ešte v rodine v karanténe alebo covid pozit, tak sa neukončuje skôr !

Ak je PCR test na 5.deň pozit a dieťa bezpríznakové, karanténa končí po 10 dňoch. Informuje nás o výsledku a karanténe.

Ak je PCR pozit a dieťa príznakové, karanténa sa riadi dĺžkou príznakov – ukončuje pediater. Liečba je stačí zvyčajne voľnopredajná na virózu.

Ostatní rodinní příslušníci:

Ak sú očkovaní a dieťa je pozit či negat, resp.ešte čaká na výsledok – nejdú do povinnej karantény. Ak bude dieťa pozit., môžu čerpať OČR.

Ak nie sú očkovaní a dieťa bolo v kontakte s COVID pozit.osobou a ešte nemá PCR test do výsledku nie sú v karanténe. Môžu čerpať OČR u detí do 11.rokov. Do karantény idú až má dieťa zo spoločnej domácnosti pozit.PCR test. a rodičia následne čerpajú pandemickú PN.

Dávajte testovať svoje deti PCR testom, vzhľadom na presnejšie stanovenie diagnózy COVID a aj preto, že na základe domáceho Ag testu nemôže byť vystavené potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID.

Organizácia práce v ambulancii:

Od 7:00-9:00 – preventívne prehliadky, predoperačné vyšetrenia, odbery

Od 9:00 – 12:00 (v utorok od 13:00 do 16:00 ) čas určený pre chorých pacientov

Od 12:00 -13:00 obedňajšia prestávka a kompletná dezinfekcia so žiarením priestorov ambulancie

Administratíva – potvrdenia, prihlášky, OČR…vybavujeme priebežne v čase určenom pre chorých pacientov

Po 13:00 realizujeme prevencie, očkovania, poradňa bábätká, mailová komunikácia.

CEZ OKNO UŽ NEVYBAVUJEME NIČ, RUŠILO TO PRI PRÁCI V AMBULANCII PACIENTOV AJ PERSONÁL !

Od 7:00 do 9:00 máme objednané preventívne prehliadky a predoperačné vyšetrenia a odbery. Nevolajte, telefonáty nás rušia pri práci a nezdvíhame telefón.

Ak potrebujete recept, zmeniť termín vyšetrenie alebo nahlásiť zmenu adresy a podobne píšete sms alebo mail sestričke na sestra@miliped.sk

Komunikáciu mailom využívajte v prípade, že odpoveď na problém počká 24-48h. Teda cez mail neliečime akútne choré deti. Tie môžu prísť do ambulancie v čase určenom pre ne. Sestričke píšete LEN ohľadom administratívy, receptov a podobne. Nepíšte sestričke určite ohľadom choroby a rady s liečbou. Neposielajte maily dvojmo aj sestre aj lekárovi, je to práca navyše pre nás. Kto je chorý, môže prísť do ambulancie v čase určenom pre choré deti.

Do TELEMEDICÍNY nepatria citlivé fotky ! ! ! Dvojdňová nádcha alebo bolesť hrdla bez teploty nepotrebuje hneď lekára ! V sekcii UŽITOČNĚ RADY je napísané čo robiť pri jednotlivých chorobách a kedy kontaktovať lekára. Ďržte sa tých rád.

Ak ste prišli na vyšetrenie (či poradňa či choré dieťa), tak najprv zazvoníte na videovrátnika, počkáte až sa v reproduktore ozve sestra a vyzve Vás aby ste otvorili dvere.

S jedným pacientom smie vstúpiť len jeden doprovod ! Epidemiologické pravidlá a aktuálne nariadenia vlády SR sme povinný dodržiavať.

Rešpektovaním určených časov pre choré a zdravé deti bude ambulancia pracovať maximálne efektívne a vybavíme všetkých pacientov, ktorí to potrebujú bez rizika prenosu infekčných chorôb na ostatné deti.

Aktuálne oznamy sledujte aj na FB Ambulancia Miliped

Aktuálne oznamy o neprítomnosti sledujte aj na stránke e-vuc.sk

Zdravotný obvod MUDr. Stanislava Hargašová ku dňu 1.1. 2019

Obce:

Ulice mesta Senec:  

 • Hviezdoslavova
 • J. Murgaša
 • Ľudovíta Fullu
 • Morušová
 • Nitrianska
 • Novomestského
 • Pezinská
 • Poľná
 • Priemyselná
 • Slávičia
 • Smreková
 • Šamorínska
 • Škorcová
 • Športová
 • Ulica pri Striebornom jazere
 • Ulica pri včelárikoch
 • Ulica pri Štifte
 • Vinohradnícka
 • Zemplínska
 • Železničná

Vzhľadom na veľkosť prideleného obvodu a počet poistencov v danom obvode t. č. neprijímame nových poistencov z iného obvodu.