Úvod

POZOR – upravené ordinačné hodiny, tak aby sa nestretávali choré deti so zdravými v čakárni či ambulancii. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Senci. Podrobnosti na Facebooku Ambulancia Miliped.

Od marca 2020 ovplyvnil fenomén COVID nielen naše životy, ale aj fungovanie primárnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách nielen na Slovensku.

Od 1.septembra sa znova sprísňujú pravidlá fungovania ambulancie na základe doporučení ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika, ktoré musíme dodržiavať. Preto vás žiadame, aby ste svojvoľne nechodili do ambulancie. Návštevu ambulancie je potrebné obmedziť len na naozaj nevyhnutné prípady a LEN po konzultácii s lekárom a pozvaním do ambulancie na určitý čas. Dieťa na vyšetrenie sprevádza len jeden rodič a s bariérovou ochranou tváre (nos na ústa).

Ak dieťa ochorie, neznamená to, že ho musí automaticky ihneď vidieť lekár. Väčšina detských ochorení sú vírusové infekcie horných dýchacích ciest, ktoré sa liečia symptomaticky. Majú svoj priebeh, teda patrí k nim teplota trvajúca niekoľko dní, výtok z nosa a kašeľ trvajúci aj týždeň či vracanie hlienov. Ani to, že lekár dieťa vyšetrí hneď v prvý deň ochorenia, nezabezpečí, ako si rodičia často mylne myslia, že z pokašliavania nakoniec nebude zápal priedušiek. Lekár nie je veštec, na určenie správnej diagnózy potrebuje aby sa dostatočne ukázali príznaky ( 2-3dni), ktoré ho nasmerujú správne a aj rozhodujúce CRP môže robiť až po 24-48h. Teda až ten proteín, ktorý v krvi toto vyšetrenie meria, telo stihne vyrobiť !

Lekára kontaktujte, až domáca liečba nestačí, alebo sa stav dieťaťa komplikuje, teda až po 2-3dňoch (výnimkou sú novorodenci, alebo deti do 1 roka, ktoré spolu s teplotou majú v prvý deň aj výsev na tele!). Podrobnejšie v užitočných radách.

Vzhľadom na epidemiologické opatrenia sa automaticky predlžuje čas potrebný na vyšetrenie jedného pacienta (odomknúť dvere a odprevadiť do ambulancie, dezinfekcia rúk pred vstupom do ambulancie, zistenie ťažkostí, umytie a dezinfekcia rúk, vyšetrenie pacienta, znova umytie a dezinfekcia rúk, zápis a odoslanie e-receptu, poučenie pacienta, odprevadenie k dverám, následná dezinfekcia priestorov ambulancie a vyšetrovacích pomôcok, znova umytie a dezinfikovanie rúk). V priemere to zaberie 10-15min, teda 4-6 pacienti za hodinu ( maximálne 25-30 detí počas ambulantných hodín !!! ). Teda nebude v žiadnom prípade možné fyzicky vyšetriť toľko detí, ako to bývalo v minulosti – bežne v „sezóne“ 60-70 pacientov denne !!! Preto je NEVYHNUTÉ vybaviť dištančne (teda prioritne sms, telef.mail, whatup..) čo najväčší počet pacientov a do ambulancie si pozvať len naozaj nutné prípady. Ambulancia okrem chorých detí, zabezpečuje pravidelnú starostlivosť aj o zdravé deti – prevencie, očkovania, predoperačné vyšetrenia a pod. Tie sú realizované po ambulantných hodinách po vyšetrení chorých detí.

Administratíva, potvrdenia, či odosielanie e-receptov na žiadosť pacienta sa budú realizovať denne v stanovených časoch – viď. časť ordinačné hodiny.


Aktuálne oznamy sledujte aj na FB Ambulancia Miliped

Aktuálne oznamy o neprítomnosti sledujte aj na stránke e-vuc.sk


Zdravotný obvod MUDr. Stanislava Hargašová ku dňu 1.1. 2019

Obce:

Ulice mesta Senec:  

 • Hviezdoslavova
 • J. Murgaša
 • Ľudovíta Fullu
 • Morušová
 • Nitrianska
 • Novomestského
 • Pezinská
 • Poľná
 • Priemyselná
 • Slávičia
 • Smreková
 • Šamorínska
 • Škorcová
 • Športová
 • Ulica pri Striebornom jazere
 • Ulica pri včelárikoch
 • Ulica pri Štifte
 • Vinohradnícka
 • Zemplínska
 • Železničná

Vzhľadom na veľkosť prideleného obvodu a počet poistencov v danom obvode t. č. neprijímame nových poistencov z iného obvodu.