EVIPA

Registračný systém EVIPA – je znova spustný

Registračný systém EVIPA sa automaticky spúšťa 10min pred začiatkom ordinačných hodín určených pre akútne choré deti a vypína sa 15min pred koncom ordinačných hodín určených pre choré deti. Pred týmto časom a po ňom nie je možné sa zaevidovať, vyšetrené budú len deti vo vážnom stave s relevantným dôvodom. Ostatné deti budú ošetrené na APS (akútna pohotovostná služba v NÚDCH Kramáre Bratislava) alebo v ambulancii ďalší deň v ordinačných hodinách určených pre akútne choré deti.

V prípade, že prídete tesne pred koncom ordinačných hodín určených pre akútne choré deti, prichádza lekár o možnosť vaše dieťa v ten deň dodiagnostikovať a v prípade potreby aj odoslať na ďalšie vyšetrenie (nestihnete napr. RTG či vyšetrenie k špecialistovi…), takže svojmu dieťaťu odkladáte začiatok potrebnej liečby.Za dieťa je plne zodpovedný jeho zákonný zástupca. Teda ak on usúdi, že dieťa je v stave, ktorý vyžaduje návštevu ambulancie a lekárske ošetrenie, tak urobí všetko pre to, aby do nej prišiel včas.

Ako používať registračný systém pre pacientov – EVIPA

Vložte kartu poistenca dieťaťa

Zvoľte si z možností:

Podľa zvoleného výberu je pacient evidovaný u sestry v poradí ako prišiel a je sestrou aj volaný do ambulancie.

Pacient vyžadujúci len administratívny úkon realizovaný sestrou, bez potreby intervencie lekára, môže byť vybavený medzi jednotlivými chorými pacientmi.

Poradie pacientov URČUJE LEKÁR. Akútne choré deti do 1 roka majú prednosť.