E-recept

Ak potrebujete predpísať pravidelne užívané lieky odporučené špecialistom (imunoalergológ, gastroenterológ, pneumológ, dermatológ a pod) a tieto lieky sú preskripčne viazané na špecializáciu, môžeme ich predpísať LEN ak sú splnené všetky nasledovné podmienky. Tie sú stanovené poisťovňami, nie našou ambulanciou. Za ich nedodržanie však naša ambulancia je pokutovaná ! E-recept odosielame denne, po 16:00 hodine v deň prijatia žiadosti (sms na 0910252888, mail na sestra@miliped.sk) si ich môžete vyzdvihnúť v lekárni.

  1. V správe je jasne uvedené, že špecialista žiada obvodného lekára o predpisovanie uvedených liekov, v akom množstve, na aké obdobie, s akou diagnózou, s čitateľnou pečiatkou špecialistu, dátumom odporučenia, dátumom nasledujúcej kontroly.
  2. Správa od špecialistu nie je staršia ako 12 mesiacov, pri staršej správe pediater NEMÁ OPRÁVNENIE recept vystaviť.
  3. Originál správy ste doručili fyzicky do našej ambulancie (je možné ich odovzdať aj do našej poštovej schránky, alebo poslať ČITATEĽNÚ kópiu na mail).

V prípade, že nie sú splnené všetky hore uvedené podmienky, pediater nie je oprávnený recept vystaviť a teda musíte ho žiadať od svojho špecialistu. Táto povinnosť špecialistov je roky delegovaná na obvodných lekárov a často aj zneužívaná špecialistami. Obvodný pediater síce má právo na odporučenie liek pri dlhodobej neprítomnosti špecialistu napísať, ale NEMÁ ZÁKONNÚ POVINNOSŤ to aj urobiť.

Pacientovi, ktorý SVOJVOĽNE získa z lekárne liek alebo zdravotnú pomôcku, inak viazanú na lekársky predpis, nie je pediater povinný dodatočne vystaviť recept. MôŽE tak urobiť, len ak je presvedčený, že daný liek je u pacienta medicínsky aj opodstatnený a indikovaný. V inom prípade vystavenie dodatočného receptu má právo odmietnuť.

Ďakujeme za pozorumenie.