E-recept

NOVÉ PRAVIDLÁ PRI PREDPISE LIEKOV OD 1.1.2022 !!! – pre všetkých pacientov.
Od 1.1.2022 vstupuje do platnosti novela Zákona č. 362/2011 Z.z. , na základe ktorej bude môcť lieky s preskripčným obmedzením predpisovať iba lekár – špecialista. Tzn., že zaniká možnosť, aby všeobecný lekár alebo pediater predpisoval lieky, ktoré pacientovi odporučil odborný lekár- špecialista.

  1. Lekár –  špecialista je povinný predpísať pri vyšetrení odporúčanú liečbu ( doteraz ju zväčša len odporučil a následne lieky predpisoval všeobecný lekár) V prípade, že sa jedná o chronickú, dlhodobú liečbu, môže lekár- špecialista využiť tzv. REPETATUR ( opakujúci sa recept) na presne stanovené obdobie, napr. do najbližšej kontroly. Pacient si bude v lekárni pravidelne vyberať svoje lieky tak, ako mu frekvenciu výberu, druh, dávkovanie a množstvo lieku nastavil odborný lekár, napr. raz za mesiac, raz za tri mesiace a pod., len na základe predloženia kartičky poistenca.
  2. Zákon je účinný od 1.1.2022, ak bol však pacient vyšetrený v odbornej ambulancii pred týmto dátumom a lekár špecialista delegoval všeobecného lekára na predpis ním odporučených liekov, môže byť predpis vykonaný všeobecným lekárom najviac do 28.2.2022. Do tohto dátum by mal lekár-špecialista nastaviť REPETATUR ( opakujúci sa recept), až do dátumu nasledujúcej kontroly.
  3.  Ošetrujúci lekár v nemocnici je pri prepustení pacienta domov povinný ním odporúčanú liečbu prepísať najviac na 30 dní. Pacient po prepustení z nemocnice už nedostane „lieky na tri dni“, ktoré boli do 1.1.2022 pacientovi nehygienicky odovzdané rozbalené v sáčkoch. Pacient si po prepustení z nemocnice priamo vyzdvihne indikované/predpísané lieky v lekárni a po návrate domov nemusí „do troch dní“ kvôli predpisu liekov kontaktovať ambulantného lekára
  4. Všetci indikujúci/predpisujúci lekári sú na základe platnej legislatívy povinní predpisovať lieky pacientom elektronicky Predpísané lieky sa ukladajú každému pacientovi do elektronickej zdravotnej knižky (eKnižky). Predpísané a pacientom užívané lieky vidia ošetrujúci lekári pacienta bez ohľadu na špecializáciu (rýchla lekárska pomoc, centrálny príjem nemocnice, špecialisti, všeobecní lekári). Každý lekár tak vie, aké lieky pacient užíva a kedy aj kým mu boli predpísané a v akom množstve.

Odborný lekár môže po vzájomnej dohode (nie jednostranne) poveriť predpisom lieku iného lekára – odborného lekára v rovnakom špecializačnom odbore alebo všeobecného lekára. Nemôže to však urobiť trvalo, skôr výnimočne napr. z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení. Poverenie môže udeliť najviac trikrát ročne a vždy najviac na dva mesiace

Pacientovi, ktorý SVOJVOĽNE získa z lekárne liek alebo zdravotnú pomôcku, inak viazanú na lekársky predpis, nie je pediater povinný dodatočne vystaviť recept. MôŽE tak urobiť, len ak je presvedčený, že daný liek je u pacienta medicínsky aj opodstatnený a indikovaný. V inom prípade vystavenie dodatočného receptu má právo odmietnuť.

Ďakujeme za pozorumenie.