Kontakt

Kontakt

MILIPED s.r.o.
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

IČO: 36813940
DIČ: 2022429475
Sídlo: Námestie 1. mája 6, 903 01 Senec

Lekár: MUDr. Stanislava Hargašová
Sestra: Csilla Hitková

Tel.: +421 910 252 888

E-mail: lekar@miliped.sk, sestra@miliped.sk